• Zawieszenie zajęć w szkole
  Zawieszenie zajęć w szkole
 • Bicie rekordu RKO
  Bicie rekordu RKO
 • Wigilia Szkolna - wspólne kolędowanie
  Wigilia Szkolna - wspólne kolędowanie
 • "Koncert Muzyki Polskiej"
 • Kozielewski – nauczyciel i mistrz
  Kozielewski – nauczyciel i mistrz

Dzisiaj jest sobota, 04 lipca 2020 roku. Do zakończenia roku szkolnego pozostało: -5 dni. Matura za: -61 dni.

Imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana

Laptopy

Powiat Kłobucki wyposażył szkoły w sprzęt komputerowy

Powiat Kłobucki za kwotę 80.000 zł zakupił 25 laptopów oraz tablet. Środki na zakup zostały pozyskane przez Starostwo Powiatowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Sprzęt został już przekazany do: Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku oraz Zespołu Szkół w Krzepicach i będzie służył uczniom i nauczycielom w realizacji zdalnego nauczania.

 

Projekt strony internetowej

Uczeń klasy IIIa Miłosz Bujak w ramach projektu stypendialnego stworzył ciekawy projekt strony internetowej obejmującej zagadnienia z matematyki i geografii. Może się on przydać uczniom klas trzecich III do powtórzenia materiału do egzaminu dojrzałości, a także wszystkim innym uczniom, którzy sa zainteresowani matematyką i geografią.

https://mat-geo-wzory-maturalne.blogspot.com/

ZESTAWIENIE PRZYDATNYCH LINKÓW

W obliczu obecnej sytuacji zarówno grono pedagogiczne, jak i uczniowie stoją przed wieloma wyzwaniami. Uczniowie są pozbawieni dostępu do bibliotek i innych pomocy naukowych, co sprawia, że samodzielna praca w domu stanowi większą trudność. Dla jej ułatwienia biblioteka szkolna poleca zestawienie przydatnych stron internetowych.

Znajdziesz tam linki z darmowym dostępem do:
• książek w formie audiobooków i ebooków,
• lektur audiowizualnych i spektakli teatralnych on – line,
• akcji wspierających czytelnictwo,
• księgarń internetowych.

Czytaj więcej na stronie internetowej szkoły w zakładce: Biblioteka szkolna.

nauczyciel bibliotekarz: Marta Kałwak

Konkursy tematyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Krzepicach
w roku szkolnym 2019/2020
„Papieskie Konkursy na 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II”

Linki do materiałów:

Regulamin

Wadowice Korzenie I

Wadowice Korzwenie II

organizatorzy: Mariola Kempińska-Kulej i Aleksandra Szukała

KONKURS

W ramach akcji ZOSTAŃ W DOMU
biblioteka szkolna proponuje uczniom wzięcie udziału w konkursie,
który przeprowadzony zostanie w dwóch odsłonach:

I. # ZstanWDomu - konkurs na film krótkometrażowy
II. # ZstanWDomu - konkurs literacki

Czytaj więcej o konkursie w zakładce: BIBLIOTEKA SZKOLNA

ZAPRASZAMY !!!!

nauczyciel bibliotekarz: Marta Kałwak

PRACA ZDALNA BIBLIOTEKI !

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM DOTYCZĄCYM DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE SZKOŁY W ZAKŁADCE "BIBLIOTEKA SZKOLNA" ORAZ SKRZYNCE DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.

nauczyciel bibliotekarz: Marta Kałwak

Uczniowie Szkoły Branżowej!

Przekażcie swojemu pracodawcy następującą informację:

Zaleca się zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku odbywania praktyki zawodowej u pracodawców rzemieślników na podstawie Komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Edukacji Narodowej (upowszechnionego 13.03) oraz Apelu Związku Rzemiosła Polskiego (z dnia 17.03)

kierownik szkolenia praktycznego
Ewelina Łyźniak

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Edukacji Narodowej (upowszechnionego 13.03)

Apel Związku Rzemiosła Polskiego (z dnia 17.03)

 

Zawieszenie zajęć w szkole

W związku z decyzją rządu od 12 marca zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne w naszej szkole na okres 2 tygodni.

Od czwartku uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

Odwołane zostają Rekolekcje Wielkopostne planowane od 16 – 18 marca br.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych

Wycieczka do sejmiku województwa śląskiego

W czwartek 5 marca uczniowie klas Icg i IIc Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunami udali się do Katowic, by zwiedzić gmach Sejmiku Województwa Śląskiego i poznać jego historię oraz strukturę organizacyjną. Możliwość tę zawdzięczamy absolwentowi naszej szkoły – Marcinowi Pyzikowi, który obecnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Dzięki niemu i innym pracownikom Sejmiku uczniowie mieli okazję zwiedzić kilka niezwykle ważnych miejsc, w tym historyczną salę obrad Sejmu Śląskiego, skarbiec oraz windę paciorkową. W sali obrad uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawego mini wykładu na temat Powstań Śląskich oraz historii regionu śląskiego w okresie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Uczniowie zostali również zachęceni do tego, by po ukończeniu liceum, już jako studenci, podjęli współpracę z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego.

 

Filmy