20 listopada gościliśmy w naszej szkole delegację Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu Kłobuckiego w składzie: Wicestarasta Maciej Biernacki, Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak, Radna Zdzisława Kall, Radny Andrzej Cer oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Joanna Kulejewska, którzy wręczyli Dyrektorowi Grzegorzowi Mastalerzowi list gratulacyjny za najlepszy wynik z egzaminu maturalnego w powiecie w 2015 roku uzyskanym przez naszych absolwentów. Goście złożyli gratulacje oraz życzyli dalszych sukcesów.