Dzisiaj jest sobota, 04 lipca 2020 roku. Do zakończenia roku szkolnego pozostało: -5 dni. Matura za: -61 dni.

Imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana

Zadanie 1

WZMACNIAJ MIĘŚNIE RAMION

Zadanie polega na regularnym (od poniedziałku do piątku) wykonywaniu ćwiczeń wzmacniających mięsnie ramion. Poniżej są podane adresy do filmów, po obejrzeniu których należy wybrać ćwiczenia i wykonywać w opisany poniżej sposób.

Wybieramy trzy ćwiczenia i każde z tych ćwiczeń wykonujemy w 3 seriach po 30 sekund, między seriami zrób minutową przerwę.

Proszę pamiętać o wcześniejszej rozgrzewce.

Przykładowa rozgrzewka:

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion:

Ćwiczenia są o bardzo zróżnicowanej trudności, na pewno znajdziesz coś dla siebie.

 

Zadanie 2

WYKONAJ TEST SPRAWNOŚCI

W poniedziałek 19 kwietnia wykonaj poniższy test.

Przez cały tydzień, przygotowując się do testu, wykonuj wybrane ćwiczenia z zadania 1. W piątek 24 kwietnia powtórz test. Zapisz wyniki i wyślij Twojemu swojemu nauczycielowi wychowania fizycznego.

Test – Deska (Plank)

Wykonaj podpór przodem - pozycja, jak do pompki. Nie opieraj kolan o podłoże. Ręce wyprostowane w łokciach. Stopy w lekkim rozkroku. Poniżej podany jest link do filmiku. To trzecia wersja „deski” demonstrowana przez instruktora. Wytrzymaj w tej pozycji, jak najdłużej.

https://www.youtube.com/watch?v=HrjC68WNSlE

Jeśli będziesz miał/miała problem z wykonaniem tej wersji zrób którąkolwiek wersje z filmiku.

 

Zadanie 3

ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE

Obejrzyj filmik z linku i odpowiedz na pytania:

Film 1

https://www.youtube.com/watch?v=gY3yacVr2yo&fbclid=IwAR1cs0DT0Fe1eOfN_9T-Ep_4NSbxAzTa_Ay5iTSsTZ-MV4fG3pLQJmB6fEA

Film 2

https://www.youtube.com/watch?v=Pq4c3vb4Ej4

  1. Dlaczego słodycze są niezdrowe?
  2. Podaj przykład Twojego dobrego nawyku żywieniowego.
  3. Ile wody powinno się w ciągu dnia?
  4. Podaj przykłady złych nawyków żywieniowych?
  5. Podaj przykłady dobrych nawyków żywieniowych?
  6. Na podstawie filmików z linku wypisz 10 zasad zdrowego żywienia.

Prace proszę wysłać w piątek tj. 24 kwietnia 2020 r. przez dziennik elektroniczny do swoich nauczycieli wf.

 

Zadanie 4

AEROBIK

https://youtu.be/P9XuGzvDOi4

 

Zadanie 5

PRZYPOMNIJ SOBIE PODSTAWOWE PRZEPISY GRY W SIATKÓWKĘ

 

Podstawowe przepisy gry w piłkę siatkową

Boisko i piłka:

• Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 18 x 9 m..

• Wszystkie linie boiska mają szerokość 5 cm.

• Dwie linie boczne i dwie linie końcowe ograniczające boisko są wykreślone wewnątrz boiska.

• Oś linii środkowej dzieli boisko na dwa równe pola o wymiarach 9 x 9 m każde. Znajduje się ona pod siatką pomiędzy liniami bocznymi.

• Na każdej stronie pola gry, wyznaczone jest pole ataku, poprzez linię ataku, której zewnętrzna krawędź wykreślona jest 3 m od osi linii środkowej.

• Siatka umieszczona jest pionowo nad osią linii środkowej a jej górna krawędź znajduje się na wysokości 2,43 m dla mężczyzn i 2,24 m dla kobiet.

• Piłka musi mieć kształt kulisty. Obwód piłki wynosi 65 - 67 cm a jej ciężar 260 - 280 g.

Zespół oraz przepisy dotyczące pozycji i poruszania sie po boisku, a także zmian w zespole

• Zespół może składać się maksymalnie z 14 zawodników.

• Koszulki zawodników muszą być ponumerowane od l do 18 włącznie. Numery muszą być umieszczone po środku koszulki na piersiach i plecach. Wysokość numerów musi wynosić, co najmniej 15 cm na piersiach i 20 cm na plecach.

• W grze musi uczestniczyć po sześciu zawodników w każdym zespole. Porządek rotacji zawodników grających na boisku jest określony przez ustawienie początkowe zespołów.

• Porządek ten musi być zachowany w ciągu całego seta.

• Zawodnicy niewystępujący w ustawieniu początkowym są zawodnikami rezerwowymi w tym secie.

• Każdy zespół spośród 12-tu zawodników zgłoszonych do gry może zarejestrować jednego zawodnika wyspecjalizowanego w grze obronnej zwanego "Libero".Libero może grać wyłącznie jako zawodnik linii obrony i nie wolno mu atakować z żadnego miejsca (włączając całe boisko i wolną strefę), jeśli w momencie kontaktu z piłką, piłka jest całkowicie powyżej górnej taśmy siatki. Libero nie może zagrywać, blokować lub wykonywać próby bloku

• W momencie uderzenia piłki przez zawodnika zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej połowie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji (z wyjątkiem zawodnika zagrywającego). Pozycje zawodników numerowane są następująco:

• Jeśli zespół odbierający zagrywkę zdobywa prawo do wykonywania zagrywki, zawodnicy dokonują zmiany pozycji, przesuwając się o jedną pozycję zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zawodnik z pozycji 2 przechodzi na pozycję l, zawodnik z pozycji l przechodzi na pozycję 6, itd...

• Zmiana zawodników może nastąpić po dokonaniu zapisu w protokole i polega na opuszczeniu boiska przez zawodnika i wejściu na jego miejsce innego zawodnika (z wyjątkiem Libero).

• W celu dokonania zmiany konieczne jest uzyskanie zgody sędziów.

• Zespół może w jednym secie dokonać maksimum 6 zmian.

Rozpoczęcie meczu, akcji oraz warunki zdobycia punktu

• Przed spotkaniem sędzia pierwszy dokonuje losowania w celu określenia zespołu, który wykona pierwszą zagrywkę oraz stron boiska, na których zespoły będą grały w pierwszym secie.

• Jeśli rozgrywany jest set decydujący sędzia pierwszy ponownie dokonuje losowania.

• Zespół zdobywa punkt:
   - po udanym umieszczeniu piłki na boisku przeciwnika
   - kiedy przeciwny zespół popełni błąd
   - kiedy przeciwny zespół/zawodnik zostanie ukarany ostrzeżeniem

• Jeśli zagrywający zespół wygra akcję, zdobywa punkt i zagrywa dalej.

• Jeśli odbierający zespół wygra akcję, zdobywa punkt i wykonuje następną zagrywkę.

• Seta (z wyjątkiem seta decydującego - 5-tego) wygrywa zespół, który pierwszy uzyska 25 punktów z różnicą minimum dwóch punktów.

• Spotkanie wygrywa zespół, który wygra trzy sety. W przypadku równości wygranych setów 2:2, decydującego seta (5-tego) wygrywa zespół, który pierwszy uzyska 15 punktów z różnicą minimum dwóch punktów.

• Akcja rozpoczyna się w momencie uderzenia piłki przez zawodnika zagrywającego, po zezwoleniu sędziego pierwszego na wykonanie zagrywki.

• Akcja jest zakończona w momencie popełnienia błędu, który został odgwizdany przez jednego z sędziów. W przypadku nie wystąpienia błędu akcja jest zakończona w momencie gwizdka sędziego.

• Piłka jest w boisku, kiedy dotyka powierzchni boiska, włączając w to linie ograniczające boisko.

• Każdy zespół ma prawo do maksimum trzech odbić piłki (plus dotknięcie piłki przez blok) w celu przebicia jej nad siatką na stronę przeciwnika. Jeśli nastąpi więcej odbić zespół popełnia błąd.

Błędy odbicia piłki

• CZTERY ODBICIA: zespół wykona cztery odbicia zanim przebije piłkę na stronę przeciwnika

• PIŁKA RZUCONA: piłka nie została odbita, lecz złapana lub rzucona

• ODBICIE Z POMOCĄ: zawodnik korzysta z pomocy partnera lub dowolnego przedmiotu w celu dosięgnięcia piłki wewnątrz pola gry

• PODWÓJNE ODBICIE: zawodnik odbija piłkę dwa razy bezpośrednio po sobie, lub piłka dotyka po kolei kilku części jego ciała.

Zagrywka

• Zagrywka jest to wprowadzenie piłki do gry przez prawego zawodnika linii obrony, znajdującego się w polu zagrywki

• Jeśli zespół zagrywający wygra akcję, zawodnik, który zagrywał (lub zawodnik, który go zmienił) będzie zagrywał nadal.

• Jeśli zespół odbierający wygra akcję, uzyskuje prawo do zagrywki i dokonuje rotacji przed jej wykonaniem. Zagrywkę będzie wykonywał zawodnik, który przechodzi z pozycji prawego ataku na prawego obrony.

• WYKONANIE ZAGRYWKI
o Piłka musi być uderzona dłonią lub dowolną częścią ręki po podrzuceniu jej w górę lub opuszczeniu w dół z dłoni
o Dozwolone jest tylko jedno podrzucenie piłki. Dozwolone jest również kozłowanie piłki oraz przekładanie jej z ręki do ręki
o Zagrywka wykonana przed gwizdkiem sędziego pierwszego jest nieważna i musi być powtórzona.
o Zawodnik musi wykonać zagrywkę w ciągu 8 sekund od gwizdka sędziego pierwszego na zagrywkę.

• Blokowanie jest to akcja zawodników w pobliżu siatki, którzy sięgają powyżej górnej taśmy siatki w celu uniemożliwienia przejścia piłki z pola przeciwnika. Jedynie zawodnicy linii ataku mogą uczestniczyć w bloku spełnionym.

• Blokowanie zagrywki przeciwnika jest zabronione.

Przerwy

• Regulaminowymi przerwami w grze są: PRZERWY NA ODPOCZYNEK i PRZERWY NA ZMIANĘ ZAWODNIKÓW.

• Każdy zespół ma prawo w każdym secie do maksimum dwóch przerw na odpoczynek i sześciu zmian zawodników.

• Wszystkie przerwy między setami trwają po trzy minuty każda. Przerwy przeznaczone są na zmianę stron.