samorzad2

SKŁAD SAMORZĄDU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Przewodniczący

Filip Dudkowski IIb

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

Julia Duda IIc
Laura Kobiela Ib
Kacper Sas Ia