SKŁAD SAMORZĄDU

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Przewodniczący

Jan Napora IIc - Prezydent

 

Z-ca przewodniczacego

Filip Dudkowski Ib - Premier

 

Sekretarz

Agnieszka Kotala IIb - Minister Kultury i Sztuki

 

Skarbnik

Dawid Jagieła IIb - Minister Finansów

 

Rzecznik praw ucznia

Agata Jagieła Ia - Minister Sprawiedliwości