W naszej szkole od kilkunastu lat działa Szkolne Koło PCK. Jest to jedyne zgłoszone koło o tej tematyce spośród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych naszego Powiatu.
Założycielem i opiekunem Szkolnego Koła PCK jest mgr Agnieszka Borowska (od wielu lat członek Zarządu Rejonowego PCK w Kłobucku).

Celem strategicznym Młodzieży PCK jest:

  • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukacje dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej
  • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, które realizuje nasze szkolne koło, pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

Nasi uczniowie od początku powstania angażowali się w realizację powyższych celów.

  • Niejednokrotnie brali udział w kwestowaniu na rzecz osób potrzebujących.
  • Szkolili z zakresu udzielania I pomocy dzieci i młodzież okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów powiatu kłobuckiego.
  • Wprowadzali i pomagali w realizacji programu " Szkolnego Klubu Wiewiórki - przyjaciółki Oli i Kuby" w Szkole podstawowej w Kłobucku.
  • Brali udział w letnim obozie młodzieżowych grup SIM organizowanym przez Zarząd Główny PCK w Warszawie
  • Byli współorganizatorami imprezy dla Klubu HDK /honorowych dawców krwi/
  • Od wielu lat organizują Powiatowy Bieg Patrolowy o Puchar Prezesa ZR PCK w Kłobucku