Dzisiaj jest niedziela, 24 października 2021 roku. Do zakończenia roku szkolnego pozostało: 243 dni. Matura za: 192 dni.

Imieniny: Marcina, Rafała, Arety

Projekt kulturoznawczy

Od września 2013r. do czerwca 2016r. wszystkie klasy I i II LO naszej szkoły brały udział w projekcie kulturoznawczym przygotowanym przez nauczycieli języków obcych. Projekt ten przeznaczony był dla uczniów  realizujących nową podstawę programową. W czasie jego trwania uczniowie  zapoznali się z elementami takich dziedzin jak literatura, sztuka, historia, geografia i polityka  danego obszaru językowego. W roku szkolnym 2015/2016 tematem projektu byli znani ludzie związani z historią i polityką  krajów, których języki nauczane są w ZS Krzepice. Była to ostatnia, III część projektu realizowanego od września 2013r.

III etap Projektu rozpoczął się w pierwszym tygodniu września2015r. zapoznaniem uczniów z zasadami realizacji przedsięwzięcia, harmonogramem działań i sposobem jego realizacji . Po wylosowaniu krajów  przez przedstawicieli klas I i II, uczniowie mieli za zadanie zaprezentować wybrane przez siebie wybitne postaci współczesne i historyczne oraz związane z nimi wydarzenia w jak najciekawszy i kreatywny sposób w również wylosowanym terminie. Dobór przedstawianych treści dotyczących wylosowanych krajów i sposób ich prezentacji był dowolny (np. film, plakaty, zdjęcia, „przebieranki”, prezentacje multimedialne, prezentacja reprodukcji, makieta wybranego obiektu, itp…) przybliżyć znane postaci i wydarzenia historyczne kraju lub krainy  w dowolny sposób. Cały tegoroczny etap podsumowany został konkursem, który odbył się 10 czerwca 2016r., obejmującym informacje zawarte w opracowaniach przygotowanych przez każdą z klas. Wiedza o każdym kraju sprawdzana była przez 10 pytań. Konkurs oceniany był „dwutorowo”: konkurs A – zwyciężyła klasa, która udzieliła najwięcej poprawnych odpowiedzi; konkurs B – zwyciężał kraj (i klasa, która go prezentowała), na temat którego udzielono najwięcej poprawnych odpowiedzi.

O wynikach konkursów i ocenie prezentacji uczniowie informowani byli na bieżąco.

Gratulujemy nie tylko zwycięzcom!