• Dzień pierwszoklasisty
  Dzień pierwszoklasisty
 • Nagroda Polin dla Zespołu Szkół w Krzepicach!
  Nagroda Polin dla Zespołu Szkół w Krzepicach!
 • Poznaj Polskę - Wycieczka do Krakowa
  Poznaj Polskę - Wycieczka do Krakowa
 • Najwyższa zdawalnośc egzaminu maturalnego w woj. śląskim
  Najwyższa zdawalnośc egzaminu maturalnego w woj. śląskim
 • Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Sukces Naszej Szkoły
  Sukces Naszej Szkoły
 • PODRÓŻE KSZTAŁCĄ
  PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

Dzisiaj jest czwartek, 26 stycznia 2023 roku. Do zakończenia roku szkolnego pozostało: 148 dni. Matura za: 98 dni.

Imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny

PATRONAT ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA I FUNDACJI SCCS W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZEPICACH

Liceum Ogólnokształcące objęte zostało opieką naukową  Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Trójstronne porozumienie o współpracy  podpisano 17 czerwca 2016r. Ze strony SCCS umowę podpisał dyrektor - prof. dr hab. n. med. Marian Zembala natomiast  Fundacji SCCS Alicja Chachaj. Naszą szkołę reprezentował dyrektor Grzegorz Mastalerz. Patronat objął klasy realizujące rozszerzony zakres nauczania z biologii i chemii, czyli uczniów wiążących swą przyszłość zawodową z kierunkami medycznymi.

Opieka naukowa ze strony SCCS jest dla nas bardzo istotna gdyż klasy medyczno-przyrodnicze cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Umowa patronacka przewiduje możliwość udziału naszej młodzieży w spotkaniach, sympozjach, seminariach z wybitnymi specjalistami organizowanymi zarówno na terenie SCCS jak i szkoły. Zakłada również udział uczniów w prezentacjach edukacyjnych personelu medycznego SCCS, co pozwoli nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również na przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki pracy po kierunkach medycznych. Przewiduje się wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, akcje oraz kampanie dotyczące profilaktyki zdrowotnej, idei transplantologii, dawstwa krwi na terenie całego powiatu.

Podpisane porozumienie jest wynikiem wieloletniej współpracy szkoły ze Śląskim Centrum  kierowanym przez  absolwenta  naszego LO prof. M. Zembalę. Od wielu lat  nasi uczniowie angażują się w różnego rodzaju akcje, programy i projekty związane z szeroką pojętą profilaktyką zdrowia. Wiele przedsięwzięć promujących idee zwiększania świadomości w zakresie transplantologii wspólnie organizowaliśmy na terenie szkoły oraz dla lokalnych społeczności.

Bardzo cieszy nas fakt, iż przed naszymi uczniami otwierają się kolejne możliwości spotkań z tak wybitnymi specjalistami oraz obcowania z praktyczną stroną medycyny.