• "To jest ten czas" - wspomnienie prof. Mariana Zembali
  • Liceum Ogólnokształcące im. prof. Mariana Zembali
    Liceum Ogólnokształcące im. prof. Mariana Zembali
  • Nagroda Polin dla Zespołu Szkół w Krzepicach!
    Nagroda Polin dla Zespołu Szkół w Krzepicach!
  • Najwyższa zdawalnośc egzaminu maturalnego w woj. śląskim
    Najwyższa zdawalnośc egzaminu maturalnego w woj. śląskim

Dzisiaj jest środa, 28 lutego 2024 roku. Do zakończenia roku szkolnego pozostało: 114 dni. Matura za: 69 dni.

Imieniny: Romana, Makarego, Lutomira

Zakończenie Roku Szkolnego

W piątek, 24 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, w której  wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Dyrektor Grzegorz Mastalerz podsumował całoroczną działalność szkoły obfitującą w wiele ważnych projektów, programów, akcji dziękując jednocześnie wszystkim za zaangażowanie i włożony trud nie tylko w rozwój indywidualny ale również całej placówki. W obecności zgromadzonej społeczności szkoły uczniowie, którzy w tym roku szkolnym osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz odnieśli  sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych przyjęli gratulacje oraz dyplomy i nagrody książkowe.

Sprzątanie cmentarza żydowskiego

Uczniowie Zespołu Szkół w Krzepicach po raz trzeci porządkowali cmentarz żydowski w ramach projektu "Krzepice – dwie kultury – wspólna pamięć" we współpracy z wolontariuszami z amerykańskiej Fundacji Macewa (The Matzevah Foundation, USA).

Miniprzedsiębiorstwo BluzBrons zakończyło działalność

Uczniowie klasy IIb  przez cały rok mogli poszerzać swoją wiedzę  w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na lekcjach ekonomi w praktyce. W ramach programu "Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo" założyli własną firmę zarejestrowaną w Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości - cały projekt  ma formę gry edukacyjnej, a otwarta firma działała na wzór spółki jawnej.

XII Powiatowy Bieg Patrolowy drużyn PCK

15.06.2016r. był dniem zmagań uczestników w XII Powiatowym Biegu Patrolowym Drużyn PCK na trenie Zespołu Szkół w Krzepicach.  Zaproszenie przyjęło 9 placówek (w tym 5 szkół podstawowych i 4 gimnazja). Dobra logistyka organizatorów zawodów i zaangażowanie szkolnej drużyny PCK  pozwoliło na sprawne przeprowadzenie całości przedsięwzięcia. Młodzi adepci sztuki udzielania pierwszej pomocy zmierzyli się z 5 zadaniami. W trakcie pokonywanej trasy napotykali na stacje z symulowanymi przez pozorantów  zdarzeniami (przygotowanymi przez naszych licealistów). Ich szybka reakcja i prawidłowe postępowanie z poszkodowanym przynosiły kolejne punkty dla drużyny.

Szkolny konkurs MARATON CHEMICZNY

Uczniowie Zespołu Szkół w Krzepicach, realizujący chemię w zakresie rozszerzonym, mieli okazję zmierzyć się z zdaniami chemicznymi, podczas szkolnego konkursu zwanego "Maratonem chemicznym". Konkurs odbył się w dniu 16 czerwca 2016 roku i składał się z trzech etapów.

Projekt kulturoznawczy

Od września 2013r. do czerwca 2016r. wszystkie klasy I i II LO naszej szkoły brały udział w projekcie kulturoznawczym przygotowanym przez nauczycieli języków obcych. Projekt ten przeznaczony był dla uczniów  realizujących nową podstawę programową. W czasie jego trwania uczniowie  zapoznali się z elementami takich dziedzin jak literatura, sztuka, historia, geografia i polityka  danego obszaru językowego. W roku szkolnym 2015/2016 tematem projektu byli znani ludzie związani z historią i polityką  krajów, których języki nauczane są w ZS Krzepice. Była to ostatnia, III część projektu realizowanego od września 2013r.

II edycja Akademii Młodego Licealisty zakończona

W sobotę 18 czerwca 2016r. odbyły się ostatnie zajęcia II edycji Akademii  Młodego Licealisty. W naszym przypadku sprawdziło się  powiedzenie "W miłym towarzystwie czas szybko mija". Cieszy nas fakt, iż AML spotkała się tak dużym zainteresowaniem już od I edycji. Inny, ciekawy rodzaj przekazu wiedzy podobał się uczestnikom i chętnie przychodzili na kolejne spotkania. Bardzo energiczna i aktywna grupa młodzieży  sprawiła, iż obustronna współpraca  układała się wzorowo. Nauczyciele  krzepickiego  LO z dużą przyjemnością przygotowywali  materiał na swoje zajęcia.

Klasy medyczno-przyrodnicze
Zespołu Szkół w Krzepicach objęte patronatem naukowym
Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca

TYLKO W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZEPICACH
KLASA POD PATRONATEM ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA I FUNDACJI SCCS

PATRONAT ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA I FUNDACJI SCCS W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZEPICACH

Liceum Ogólnokształcące objęte zostało opieką naukową  Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Trójstronne porozumienie o współpracy  podpisano 17 czerwca 2016r. Ze strony SCCS umowę podpisał dyrektor - prof. dr hab. n. med. Marian Zembala natomiast  Fundacji SCCS Alicja Chachaj. Naszą szkołę reprezentował dyrektor Grzegorz Mastalerz. Patronat objął klasy realizujące rozszerzony zakres nauczania z biologii i chemii, czyli uczniów wiążących swą przyszłość zawodową z kierunkami medycznymi.

Ogólnopolski konkurs pod hasłem "Wielokulturowe dziedzictwo mojego regionu"

Gratulujemy wyróżnienia!

Uczennice klasy Ib: Agnieszka Kotala, Aleksandra Misiak, Natalia Zdunek, które wzięły udział w ogólnopolskim konkursie pod hasłem "Wielokulturowe dziedzictwo mojego regionu" organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zdobyły wyróżnienie. W I etapie dziewczyny wspólnie napisały pracę, która została wysoko oceniona przez jury konkursowe, w II etapie ustnie prezentowały temat: "Krzepice – dwie kultury – wspólna pamięć".