CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
OD STYCZNIA 2016 r.

Ruch:

 • Cogito
 • Chrońmy Przyrodę Ojczystą
 • Nowe Książki
 • Głos nauczycielski
 • Biblioteka w szkole
 • Biologia w szkole
 • Chemia w szkole
 • Fizyka w szkole
 • Geografia w szkole
 • Wiadomości Historyczne
 • Polonistyka
 • Matematyka

Inne:

 • Wiedza i życie