• Dzień Pierwszaka
  Dzień Pierwszaka
 • Wieczornica patriotyczna pt. „Ta, co nie zginęła”
  Wieczornica patriotyczna pt. „Ta, co nie zginęła”
 • Bicie Rekordu na największą lekcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  Bicie Rekordu na największą lekcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • Otwarcie Przystani Turystyki Aktywnej w Zespole Szkół w Krzepicach
  Otwarcie Przystani Turystyki Aktywnej w Zespole Szkół w Krzepicach
 • Niemiecka młodzież w krzepickim liceum
  Niemiecka młodzież w krzepickim liceum
 • Warsztaty geologiczne w Górach Świętokrzyskich
  Warsztaty geologiczne w Górach Świętokrzyskich
 • Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego
  Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Dzisiaj jest środa, 20 lutego 2019 roku. Do zakończenia roku szkolnego pozostało: 119 dni.

Imieniny: Leona, Ludomiła, Lubomira

UMOWA o współpracy między Uniwersytetem Opolskim i Zespołem Szkół w Krzepicach

W celu podniesienia jakości kształcenia Zespół Szkół w Krzepicach podjął kolejną współpracę z uczelnią wyższą. 15 marca 2018 roku dyrektor Grzegorz Mastalerz podpisał umowę o współpracy dydaktyczno-naukowej z Uniwersytetem Opolskim, w imieniu którego dokument sygnowała Pani Prorektor ds. kształcenia i studentów – prof. UO dr hab. Izabella Pisarek.

W ramach umowy Uniwersytet Opolski umożliwi uczniom naszego liceum kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną oraz studentami poprzez uczestnictwo uczniów w wybranych wykładach, konferencjach, sesjach naukowych i spotkaniach organizowanych przez uczelnię. Młodzież krzepickiego liceum będzie miała możliwość udziału w pracach studenckich kół naukowych, korzystania z zasobów bibliotek wydziałowych a szczególnie uzdolnieni uczniowie będą uczestniczyć w projektach badawczych.

Uczelnia obejmie systemem konsultacji uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad oraz będzie organizatorem różnorodnych form zajęć, spotkań ze specjalistami. Patronatem naukowym objęte zostały klasy o profilu humanistyczno-filologicznym i klasy sprawnościowe.

Cieszymy się bardzo, że kolejna uczelnia zgodziła się nawiązać z naszą szkołą tak ścisłą współpracę, pomoże to rozwijać i wzbogacać dotychczasowe zainteresowania, wiedzę i umiejętności uczniów oraz nauczycieli. .