• "To jest ten czas" - wspomnienie prof. Mariana Zembali
  • Liceum Ogólnokształcące im. prof. Mariana Zembali
    Liceum Ogólnokształcące im. prof. Mariana Zembali
  • Nagroda Polin dla Zespołu Szkół w Krzepicach!
    Nagroda Polin dla Zespołu Szkół w Krzepicach!
  • Najwyższa zdawalnośc egzaminu maturalnego w woj. śląskim
    Najwyższa zdawalnośc egzaminu maturalnego w woj. śląskim

Dzisiaj jest wtorek, 05 grudnia 2023 roku. Do zakończenia roku szkolnego pozostało: 199 dni. Matura za: 154 dni.

Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

„Lubię wracać tam, gdzie byłem już…”

Dzień 8 września 2023r. zapisze się jako jeden z najważniejszych w historii naszego liceum. Tego dnia odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia profesora Mariana Zembali oraz nowego sztandaru. Wydarzenie to było wspólną inicjatywą Zespołu Szkół w Krzepicach, Starostwa Powiatowego w Kłobucku oraz Urzędu Miasta w Krzepicach. Już 17 marca br., podczas wspomnieniowego spotkania z okazji 1-ej rocznicy śmierci Profesora, Dyrektor szkoły – Pan Grzegorz Mastalerz ogłosił decyzję o wyborze nowego Patrona.

Uroczystość rozpoczęła się w o godzinie 12.00 w namiocie eventowym na boisku Orlik odśpiewaniem hymnu państwowego w asyście pocztu flagowego i pocztów sztandarowych szkół podstawowych i średnich naszego powiatu oraz Starostwa Powiatowego. Dyrektor Szkoły Grzegorz Mastalerz w imieniu organizatorów powitał zaproszonych gości: Arcybiskupa Wacława Depo Metropolitę Częstochowskiego, rodzinę Profesora – Mamę Panią Krystynę Zembalę, Małżonkę Panią Hannę Zembalę, Dzieci – Joannę, Małgorzatę, Michała i Pawła wraz z rodzinami, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kłobucku na czele ze Starostą – Panem Henrykiem Kiepurą, Wiceprezydenta Miasta Zabrze – Pana Krzysztofa Lewandowskiego, Dyrektora Delegatury w Częstochowie Śląskiego Kuratorium Oświaty – Panią Alicję Janowską, przedstawicieli Urzędu Miasta w Krzepicach z Burmistrzem Panem Krystianem Kotynią, radnych powiatu kłobuckiego i gminy Krzepice, kolżanki, loegów Profesora, nauczycieli, rodziców i uczniów szkoły.

Konferansjerami i prowadzącymi uroczystość byli nauczyciele naszej szkoły Pani Katarzyna Gawron i Pan Karol Żerdziński. Po uzasadnieniu przez Dyrektora wyboru Patrona oraz przedstawieniu jego biografii, Starosta Powiatu Kłobuckiego i Przewodniczący Rady Powiatu odczytali i złożyli na ręce Dyrektora Uchwałę o nadaniu Liceum Ogólnokształcącemu w Krzepicach imienia Profesora Mariana Zembali. Następnie najbliższa rodzina, Dyrektor, Przewodnicząca Rady Rodziców, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych dokonali odsłonięcia popiersia Profesora. Mama – Pani Krystyna Zembala wygłosiła przy tej okazji piękną i niezwykle wzruszającą mowę, w której odniosła się do tej wyjątkowej chwili.

W dalszej części odbyła się ceremonia nadania Liceum Ogólnokształcącemu imienia Profesora Mariana Zembali nowego sztandaru. Najpierw sztandar został przekazany przez Poczet sztandarowy Rodziców Dyrektorowi szkoły, który następnie ofiarował go Pocztowi sztandarowemu uczniów liceum. Dyrektor Grzegorz Mastalerz dokonał również prezentacji nowego sztandaru. Następnie miała miejsce uroczysta chwila poświęcenia sztandaru, którego dokonał Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Po ceremonii poświęcenia przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców liceum złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Dotychczasowy sztandar szkoły został pożegnany i stał się od tej chwili eksponatem. Ważnym momentem uroczystości było wbijanie gwoździ gości honorowych w tablicę upamiętniającą uroczystość nadania Liceum Ogólnokształcącemu imienia profesora Mariana Zembali, a także przemówienia zaproszonych gości. Oficjalna część uroczystości zakończyła się wręczeniem przez Dyrektora szkoły podziękowań wszystkim osobom, które wsparły inicjatywę nadania szkole nowego imienia i sztandaru.

Na zakończenie uroczystości zebrani goście wzięli udział w krótkim programie artystycznym w wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły. Wielkie emocje towarzyszące wydarzeniu zawdzięczamy wzruszającej muzyce szkolnej Orkiestry Połączonych sił, a także pięknym śpiewie w wykonaniu absolwentek – Karoliny Mrugalskiej i Martyny Borowskiej oraz naszej tegorocznej maturzystki Elizy Wróblewskiej. Przybliżona została również sylwetka Profesora Zembali, o którym młodzi artyści opowiadali, a nawet przytaczali jego osobiste wspomnienia. Patron naszego liceum został ukazany jako wybitny kardiochirurg, transplantolog, ale przede wszystkim Człowiek, dla którego najważniejszy był drugi człowiek. Profesor Marian Zembala - krzepiczanin, absolwent naszego liceum, honorowy obywatel Krzepic, zawsze z ogromną radością odwiedzający swoją szkołę i rodzinne miasteczko 8 września 2023r. „wrócił tam, gdzie był już…”