• Zawieszenie zajęć w szkole
  Zawieszenie zajęć w szkole
 • Bicie rekordu RKO
  Bicie rekordu RKO
 • Wigilia Szkolna - wspólne kolędowanie
  Wigilia Szkolna - wspólne kolędowanie
 • "Koncert Muzyki Polskiej"
 • Kozielewski – nauczyciel i mistrz
  Kozielewski – nauczyciel i mistrz

Dzisiaj jest wtorek, 31 marca 2020 roku. Do zakończenia roku szkolnego pozostało: 90 dni. Matura za: 34 dni.

Imieniny: Beniamina, Kornelego, Balbiny

PRACA ZDALNA BIBLIOTEKI !

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM DOTYCZĄCYM DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE SZKOŁY W ZAKŁADCE "BIBLIOTEKA SZKOLNA" ORAZ SKRZYNCE DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.

nauczyciel bibliotekarz: Marta Kałwak

Uczniowie Szkoły Branżowej!

Przekażcie swojemu pracodawcy następującą informację:

Zaleca się zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku odbywania praktyki zawodowej u pracodawców rzemieślników na podstawie Komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Edukacji Narodowej (upowszechnionego 13.03) oraz Apelu Związku Rzemiosła Polskiego (z dnia 17.03)

kierownik szkolenia praktycznego
Ewelina Łyźniak

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Edukacji Narodowej (upowszechnionego 13.03)

Apel Związku Rzemiosła Polskiego (z dnia 17.03)

 

Zawieszenie zajęć w szkole

W związku z decyzją rządu od 12 marca zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne w naszej szkole na okres 2 tygodni.

Od czwartku uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

Odwołane zostają Rekolekcje Wielkopostne planowane od 16 – 18 marca br.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych

Wycieczka do sejmiku województwa śląskiego

W czwartek 5 marca uczniowie klas Icg i IIc Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunami udali się do Katowic, by zwiedzić gmach Sejmiku Województwa Śląskiego i poznać jego historię oraz strukturę organizacyjną. Możliwość tę zawdzięczamy absolwentowi naszej szkoły – Marcinowi Pyzikowi, który obecnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Dzięki niemu i innym pracownikom Sejmiku uczniowie mieli okazję zwiedzić kilka niezwykle ważnych miejsc, w tym historyczną salę obrad Sejmu Śląskiego, skarbiec oraz windę paciorkową. W sali obrad uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawego mini wykładu na temat Powstań Śląskich oraz historii regionu śląskiego w okresie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Uczniowie zostali również zachęceni do tego, by po ukończeniu liceum, już jako studenci, podjęli współpracę z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego.

 

Sukcesy uczniów naszego Liceum w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Świecie Antycznym

W tym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie klas humanistycznych z Krzepic, uczestniczyli w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Świecie Antycznym. Celem tej Olimpiady jest propagowanie wiedzy dotyczącej szeroko pojętej kultury antycznej, w szczególności starożytnej Grecji oraz starożytnego Rzymu, która swoim zakresem obejmuje takie dziedziny jak historia, prawo, filozofia oraz literatura. Organizatorami Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym jest Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Polska Romanistyka Prawnicza z siedzibą w Białymstoku.

Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych

25 lutego 2020r. już po raz czwarty mieliśmy przyjemność gościć w naszych progach uczniów szkół podstawowych, uczestników Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego. W tym roku nasze zaproszenie przyjęli uczniowie klas VII i VIII ośmiu szkół podstawowych z powiatu kłobuckiego. Do zmagań konkursowych przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych w Zwierzyńcu I, Przystajni, Lindowie, Waleńczowie, Opatowie, Krzepicach i Kuźniczce.

Uczestnicy świetnie poradzili sobie z przygotowanymi dla nich zadaniami sprawdzającymi umiejętność rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem oraz sprawdzającymi znajomość słownictwa i struktur gramatycznych. Zadania konkursowe obejmowały również quiz kulturoznawczy dotyczący zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. W tym roku I i II miejsce zdobyli uczniowie reprezentujący szkołę podstawową w Krzepicach, III miejsce zajęła uczennica z Opatowa. Tuż za podium znalazła się szkoła podstawowa z Kuźniczki. Laureatom gratulujemy zwycięstwa, a wszystkim uczestnikom woli walki i świetnej znajomości języka angielskiego.

 

Dni otwarte w krzepikim liceum

18 lutego 2020r. w Zespole Szkół w Krzepicach odbył się Dzień Otwarty. W tym czasie odwiedziło naszą szkołę ok. 240 uczniów z okolicznych szkół podstawowych. Były to przeważnie zorganizowane grupy, które przybyły pod opieką swoich nauczycieli-wychowawców. Kilka osób w tym roku pojawiło się także indywidualnie w towarzystwie swoich rodziców.

Jak co roku głównymi gospodarzami podczas prezentacji szkoły był Szkolny Samorząd i uczniowie. Dyrekcja i nauczyciele wspierali ich w swych poczynaniach. Dyrektor Grzegorz Mastalerz w trakcie spotkań z młodzieżą przedstawił aktualną ofertę edukacyjną i zapoznał z procedurą rekrutacji, nauczyciele przeprowadzili krótkie, ciekawe zajęcia dla każdej ze zwiedzających grup, a młodzież dokonywała prezentacji pracowni przedmiotowych i bogatej bazy szkoły.

Kozielewski – nauczyciel i mistrz

Matematyczny Escape Room

W ramach tygodniowego kursu Tydzień z Escape Room w projektach eTwinning nasz nauczyciel matematyki przygotował matematyczny Escape Room, który został opublikowany na stronie etwinnning.pl: https://etwinning.pl/matematyczny-escape-room/. W imieniu autora zachęcamy do pobrania i sprawdzenia swoich sił w zabawie z zadaniami oraz zagadkami, a także szyfrem Cezara. Dobra zabawa gwarantowana. Pierwsza część artykułu zawiera instrukcję oraz rozwiązanie, aby zabawa się udała, ktoś trzeci powinien wydrukować zadania i rozdać je graczom lub zespołom, aby na wstępie nie odkryć wszystkich kart. Jeżeli chcecie zrealizować taki lub podobny Escape Room zgłoście się do nauczyciela matematyki Marka Kmiecika.

 

Wpłaty na bilety miesięczne

na miesiąc MARZEC 2020r.

przyjmowane są
w księgowości szkoły
do 25 lutego 2020r.

Wpłaty na przejazdy KOLWIT

na miesiąc MARZEC 2020r.

przyjmowane są
w księgowości szkoły
do 28 LUTEGO 2020r.

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY.

INFORMACJA!!!